Bli klar till mässa

Du kan bli klar till mässan genom att ta emot hjälp från Skyltx. När man är ute på mässor för att göra reklam och för att skapa nätverk, så er det viktigt att vara representerat på ett bra sätt. Om det är första gängen man är på mässa, så kan det hela vara nytt för en. Får att kunna ställa upp en monter till ditt företag, kräver det också några olika element. Det man typiskt finner vid en monter på en mässa, är bord där man vanligtvis har kataloger, lite bjudgodis och kanske reklam hängande på sidan. Där samtalar man med sina kunder eller bygger nätverk med andra företag, samtidigt som man är omgiven av roll up banners, diverse reklambanners, väggar med skyltar osv. Först när man vet hur mycket plats man har till förfogande, kan man gå vidare i processen med att välja vilken utrustning man skall använda.

Bättre reklammöjligheter på hemmaplan

Förutom att vara ordentligt förberedd till mässan, så är det även viktigt att stå skarpt på hemmaplan. Om man t.ex. har en butik av någon slags, kan det vara en fördel att ha reklam stående, hängande eller på annat vis iögonfallande för kunden. Om man inte ser till att man syns, så riskerar man att drunkna i mängden. Hos Skyltx har man möjlighet för att få hjälp med nya skyltar, ljusskyltar, dörrskyltar mm, samt inte minst gatupratare.  En eller flera gatupratare kan medverka till att få kunder att uppmärksamma din butik och komma in när dom annars bara går förbi. Även om allt fler säljer en allt större del av sina varor online via internet, så är det ändå viktigt att synas i gatorna där man har sin butik eller sitt kontor placerat.

De ovan omnämnda gatupratare, kan dessutom vara väldigt användbara på många mässor. Det är olika hur dom fysiska möjligheterna ser ut och kan variera från mässa till mässa. Men om det är tillåtet, och plats till det, kan gatupratare även med fördel användas på mässor. På samma sätt som de kan hjälpa till med att få kunder in i butiken på hemmaplan, kan de vara med till att få potentiella kunder och samarbetspartners till att se just din monter.